Helseproblem

Alle raser har i større eller mindre grad helseproblemer. Det har vært foretatt helsundersøkelse av wachtelhunder både i Norge og Sverige. Disse undersøkelsene kan man gå inn å lese om på rasens hjemmesider.

Noen av de mest utbredte helseproblemene hos rasen

Hudsykdommer   

  • Atopi ( allergi)
  • Fòrallergi
  • Kontaktallergi
  • Loppeallergi
  • Skjoldbukkjertelproblem 

Patellaluksasjon

Epilepsi