Jaktprøve i UKL

Salstad, Sverige 7 sept. 2013

 

Drevarbeidet: På stubb, tar an med korekt skall. Driver 400 m til gräsväg. klarar 2 vinklar, videre øver på stubb. Arbetar totalt 7,5 minutter og mer en 1200 meter

Skogsarbeidet: Søker ut i bra tempo. Gör tvo rundor på 45 sek. Deretter 2 runder på 2 min. Mattas därefter, provas i 10 min

Vattenarbet: Går direk i och simmar bra

Förighet: Bra kontakt mellan hund og förare hela dagen

Skottreaktion: Ingen negativ reaktion

Apportering: Apporterar til föraren med korrekt avleämning etter mycket stöd och kommandon

8-8-8-8-4-8-8-8-4 = 64 poeng

 

Skogspröv

Sjøvik, Sverige 14 jan. 2015

 

Sök - 4: Sökrunder om 5 - 10 minutter. Självständig sök med bra sökvilja

Upptagsformågan: - 4: Visar mycket god fömåga och vilja at finna vilt

Drevtid - 4: Drevtider 10 - 15 minutter. Lämpelig drävsett

Skall - 4: Hund med tätt ärligt drevskall

Samarbete - 4: hund som snabt finner föraren. kommer snabt på innkalling vid sök

Övriga observationer/noteringar: Drev 1; Rådjur som buktar bra men går ur såten og hunden bryter efter nogra hundre meter. Bra återgång. Drev 2; Hare, tap på gångväg, som hunden löser bra. Provas i 90 minutter

Drevjur 1; Rådjur devtid: 18 minutter

Drevjur 2; Hare Drevtid: 10 min

Beskrivning av skall: Ljust, bra hörbart

 

Viltsporprøve anleggsklasse Sverige: Godkjent

Viltsporprøve öpenklasse Sverige: 1.pris

Blodsporprøven Norge: 1.pris

Fersksporprøven Norge: 9 poeng