Ola med pappa Salmon ble BIR i Elverum

 

Vi ønsket en frisk og sunn hannhund, med godt gemytt, dresserbar og bærer av gode jaktgener

En god kjemi til hannhundseier er også viktig. Salmons eiere heter Annette og Ola og bor i Skåne. Vi har fått en veldig god relasjon til familen og vi har mye av de samme tankene rundt avl, oppdrett og jakt

For å se om et kull har gode jaktbare egenskaper, kreves det mer en bare jaktprøve når hunden er unge (UKL). Vi mener det er viktig med flere prøver, som sporprøver og skogsprøve. Da ser man hva hunden faktisk presterer som "voksen". Det kreves også mye jobb som fører, for å få en god samarbeidspartner på jakt. De som er spesielt interesserte, oppfordrer vi til å ta svensk jaktprøve i Öpen klass ( ÖKL)

Vi vil selvfølgelig hjelpe og inspirere våre valpekjøpere for å nå disse målene

Salmon har et veldig godt gemytt. Fikk observert han blandt mange andre hannhunder under avlskonferansen i Jönköping våren 2015, der de svenske avlshundene ble representert. Og der var det mange hannhunder på stive forbein og halen opp

Hofte/albuer er røntget og han er øyelyst

Salmon har en 1pris i svensk ÖKL jaktprøve. Prøven har to krevende momenter, som apport i vann og på land. Disse momentene krever mye samarbeid. Wachtelhunden skal også kunne kalles inn fra et drev. Godt samarbeid mellom fører og hund, et bevis på at hunden er dresserbar

Salmon har vist ved gjennomføring av diverse jaktprøver, at han har mye jaktlyst. Salmon blir mest brukt på villsvin, elg og hjortjakt

 

SE JCH, SE UCH skogsmans Salmon

Jaktprøve i UKL: 8-8-8-8-8-7-8-8-8 = 71 poeng

Viltsporprøve i anlegsklasse: GK

Jaktprøve i ÖKL: 5-8-7-5-7-8-8-7-8 = 70 poeng, 1pris

Skogsprøve: 4-4-5-3-4 = GK

Villsvinsprøve: GK

 

 

Salmon